„Роман као држава и други огледи“ Милорада Павића

Издавачка кућа „Плато“ објавила је ових дана у библиотеци „После Орфеја“ огледе Милорада Павића о савременој књижевности и аутопоетичке есеје у књизи „Роман као држава“ коју је приредила Јелена Павић. Књига је у преводу на руски језик штампана у Москви 2004. године у издавачкој кући „ЗебраЕ“. Сада се исти текстови појављују и у оригиналу.

Милорад Павић – „Прича која је убила Емилију Кнор“

Графички атеље Дерета објавио је ново дело Милорада Павића у двојезичком издању (на српском и енглеском) под насловом „Прича која је убила Емилију Кнор“. Дело је аутобиографске природе и догађа се у Шпанији, Канади и Француској.

Павићев роман „Уникат“ на енглеском

Графички атеље Дерета који штампа дела и на страним језицима ових дана је објавио роман Милорада Павића „Уникат“ на енглеском, у преводу Драгане Рајков. Наслов је „Unique Item“ – delta novel with a hundred endings. За разлику од изворног издања, ово у истом тому обухвата и „Плаву свеску“ са свих сто завршетака овог дела. Дерета је досад штампао на енглеском језику и нека друга дела Милорада Павића – „Хазарски речник“, „Унутрашњу страну ветра“ и позоришни јеловник „Заувек и дан више“.

„Уникат“ као огледни модел у магистарској тези о електронској књизи

На универзитету Gavle у Шведској објављена је магистарска теза Јелене и Гордана Здравковића на тему „Пословни модел електронске књиге“. За огледни модел послужио је роман „Уникат“ Милорада Павића. Овде можете наћи одговарајући део тог магистарског рада:

Нова књига Јасмине Михајловић и Милорада Павића

У издању београдског издавача Чигоје изашла је нова књига Јасмине Михајловић и Милорада Павића под насловом „Љубавни роман у две приче“. Женску причу је написала Ј. М. а мушку М. П. Обе се спајају у штиво које се, како пише београдска штампа, „брзо чита али дуго памти“.