Галерија Јасмине Михајловић и Милорада Павића

Ауторство - Дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, као и прерада оригинала, под условом да се наведе име аутора