РЕЦЕПЦИЈА

Штампа

Књиге о Павићу

1. Михајловић, Јасмина. Прилог за библиографију Милорада Павића, Београд, Просвета, 1991, стр. 231-305. (објављено засебно и као део књиге: „Анахорет у Њујорку“ у Сабраним делима, Београд, Просвета, 1990). (Садржај: попис свих књига М. Павића – лепа књижевност, преводи књижевних дела, научних и теоријских дела, хронолошка библиографија књижевних дела објављених у новинама и часописима и сабраним делима 1964-1990, хронолошки сређена литература о М. Павићу 1952-1990)

Штампа

Критичари кажу

У својој земљи Павић је од часа када је објавио Хазарски речник одмах био прихваћен од критике на најбољи могући начин. Први приказ те „књиге будућности“ антиципирао је много тога што ће критика у свету тек имати да каже: „Ово чудо од књиге је истовремено роман, збирка приповедака, књига стихова, историјска студија, кабалистички приручник, једном речју – апсолутна књижевност.“ (Раша Ливада) „Независно од времена у којем се дешава радња романа, његов текст као да је исписала мудра рука древних, сакралних, митско-магијских жреца и опсенара, оних који држе у својој руци тајну људске судбине, али отварају шаку само после великих подвига и искушења, у тренутку када се више ништа не може изменити…“ (Зоран Глушчевић).

Штампа

Павић и постмодерна

  1. Kordić, Radoman. Postmodernistička ukrštenica. Milorad Pavić: Predeo slikan čajem i Hazarski rečnik, Književna kritika, Beograd, mart-april 1989, XX, 2, str. 69-85.
  2. Jerkov, Aleksandar. Nova tekstualnost. Pogovor Sabranim delima Milorada Pavića, u knjizi „Anahoret u Njujorku“ u okviru sabranih dela M.Pavića Beograd, Prosveta, 1990, str. 175-227. (upor. takodje: Nova tekstualnost, Podgorica, Beograd, Nikšić Oktoih, Prosveta, Unireks, 1992, str. 163-221).
Штампа

Павић и хипербелетристика

Robert Coover, poznati američki pisac i profesor na Brown University (New York), u svom tekstu The End of Books (THE NEW YORK TIMES, June 21, 1992), koji bi se mogao nazvati programskim na jedan specifičan način, i u ovećem članku pod naslovom: Hyperfiction: Novels for the Computer (THE NEW YORK TIMES, August 29, 1993), govori o pojavi nastaloj u Americi u okviru postmoderne, pa proširenoj na Evropu i Japan.

Штампа

Посебни бројеви часописа

  1. Књижевност, Београд, Новембар 1988, 11. (Биографија М. Павића од Радована Поповића: Да ли писац Хазарског речника постоји? као и прилози следећих аутора : Предраг Палавестра, Павле Зорић, Драшко Ређеп, Сава Бабић, Младен Срђан Воларевић, Boris Groys).
  2. The World & I, Washington, November 1988, Vol. 3, No 11. (Charles Simic, Peter B. Golden, Predrag Palavestra, V. D. Mihailovich).
Штампа

Павић у позоришту, на филму и у ТВ адаптацијама

XX ВЕК

Кревет за три особе, Српско народно позориште у Новом Саду, режија Дејан Мијач, 1975 – Нови Сад

Црвена краљица, ТВ премијера: ТВ Нови Сад, режија Миро Међиморац, 31. 8. 1981 – Нови Сад

Веџвудов прибор за чај, или отмица Европе, ТВ премијера: ТВ Нови Сад, режија: Александар Фотез, јануар 1982 – Нови Сад

Радио-драма Хазарски речник, режија Арсеније Јовановић, драматизација Нада Деполо, Информативна секција драмских програма за иностране госте на Фестивалу југословенске радио-драме, октобaр 1986, Охрид