Посебни бројеви часописа

 1. Књижевност, Београд, Новембар 1988, 11. (Биографија М. Павића од Радована Поповића: Да ли писац Хазарског речника постоји? као и прилози следећих аутора : Предраг Палавестра, Павле Зорић, Драшко Ређеп, Сава Бабић, Младен Срђан Воларевић, Boris Groys).
 2. The World & I, Washington, November 1988, Vol. 3, No 11. (Charles Simic, Peter B. Golden, Predrag Palavestra, V. D. Mihailovich).
 3. Књижевност, Београд, новембар – децембар 1990, 11-12. (Војин Матић, Владета Јеротић, Драско Ређеп, Александар Јерков, Јован Делић, Васа Павковић, Јасмина Михајловић, Немања Митровић, Ален Боске, Бербел Султе, Петру Крду).
 4. Књижевност, Београд, март – април 1992, 3-4. (Никса Стипчевић, Миодраг Радовић, Јасмина Лукић, Сава Дамјанов, Јасмина Михајловић, Душан Стошић )
 5. Српски књижевни магазин, Ново Милошево, март 1994, 3. (Радован Поповиш, Петар Џаџић, Јасмина Михајловић, Сава Дамјанов, Зоран Ђерић, Александар Јерков, Ненад Шапоња, Иван Негрисорац, Фрања Петриновић, Душица Потић, ЂорЂе Писарев).
 6. Меридијани, Београд, септембар 1994, 3-4. (Стојановић Миодраг, Танас Лалас, Такис Теодоропулос).
 7. Књижевност, Београд, јануар – фебруар 1997, 1-2. (Владета Јеротић, Петар Пијановић, Иван Негрисорац, Ново Вуковић, Ханс Роберт Јаус, Франсоа Лефевр, Наталија Вагапова, Александар Јовановић).
 8. The Review of Contemporary Fiction, Dalkey Archive Press, ISU Campus Box 4241, USA, Summer 1998, Vol. XVIII, no.2. (Radmila Jovanović Gorup, Thanassis Lallas, Milorad Pavić, Andreas Leitner, Dagmar Burkhart, Rachel Kilbourn Davis, Tomislav Z. Longinović, Jasmina Mihajlović).
 9. One World, Many Cultures, New York, 2004, textbook for the State University of New Jersey, Newark, Pearson Education, inc.
 10. Discovering the Many Worlds of Literature, New York, 2004, textbook for the State University of New Jersey, Newark, Pearson Education, inc.
 11. Le premier écrivain du XXIe siècle – Milorad Pavić - Serbica – Сербика, Mars 2012, No. 6 – www.serbica.fr
 12. Летопис Матице српске, Новембар 2011, Књ. 488, св. 5 - Блок текстова о рецепцији дела Милорада Павића у Словачкој, Пољској, Шпанији, Португалији, Мексику, Јужној Кореји...
 13. Павићеви палимпсести, Фондација Рачанске баштине, Бајина Башта, 2010.