Текстови о Павићу

Опште:

Пројекат Растко

Zbornik radova Pavićevi palimpsesti, Bajina Bašta, Fondacija Račanske baštine, 2010.

Опште:
http://www.rastko.rs/o/novo.php

Опште:
Борис Булатовић "Оклеветана књижевност : идеолошки аспекти у критичком сагледавању српске књижевности и културе крајем 20. и почетком 21. века"

Текстови на француском:
Serbica - Сербика
DOSSIER SPÉCIAL: Le premier écrivain du XXIe siècle : Milorad Pavić
DOSSIER SPÉCIAL - Extraits:

  1. La Boite à écriture / Кутија за писање
  2. Le manteau d’étoiles / Звездани плашт
  3. Le pain multicolore - Le Miroir invisible / Шарени хлеб - Невидљиво огледало
  4. Le Théâtre en papier / Позориште од хартије
  5. L'Autre corps / Друго тело
  6. Pour toujours et un jour de plus / Заувек и дан више

СРПСКИ

Ајако Оку
Милорад Павић у Јапану
Пројекат Растко
Летопис Матице српске

Ала Татаренко
Милорад Павић и његови украјински читаоци
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Ала Татаренко
Романчићи, причке и друге повести: постмодерне метаморофозе прозних жанрова

Aла Татаренко
У потрази за „другим телом” романа: Друго тело М. Павића – између књижевне археологије и ергодичких стратегија
Пројекат Растко ПДФ

Ала Татаренко
Венчање речи са телом у пределима (не)могућег: У кругу Павићевог троугла 

Александар Генис
Коани историје
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Александар Јерков
Хазарски вилајет
Пројекат Растко ПДФ

Aлександар Јерков
Милорад Павић: писац империјалне маште – На крају самоће почиње смрт

Александар Јерков
Од себе се не да оздравити. Прилог теорији узалудног труда са освртом на Андрића и Павића

Ана Живковић
ХАЗАРСКИ РЕЧНИК МИЛОРАДА ПАВИЋА КАО ИСТОРИОГРАФСКА МЕТАФИКЦИЈА

Борис Лазић
Роман „Друго тело“ Милорада Павића, тестаментарни поетички, херменеутички палимпсест Округли сто о стваралаштву Милорада Павића, у оквиру 45. Кочићевог збора у Бања Луци, 27. августа 2010.
Пројекат Растко

Владета Јеротић
Шта је са „другим телом“ човека? (Милорад Павић, „Друго тело“)
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Владета Јеротић
У потрази за „Другим телом“ и другим временом
Пројекат Растко ПДФ

Весна Цидилко
О књижевности у сенци политике или Милорад Павић на немачком
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Горан Петровић
Запис на маргини једног примерка „Хазарског речника“
Пројекат Растко ПДФ

Горан Радоњић
Метафизичка детекција у „Хазарском речнику”

Драгана Бајић
Милорад Павић у Шпанији
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Драгана Бедов
КОМУНИКАЦИЈА, МЕДИЈИ, КЊИЖЕВНОСТ
(У сусрет дигиталној књижевности на примеру прозе Милорада Павића)

Драгана Рајков
Рецепција дела Милорада Павића на енглеском говорном подручју

Драган Симеуновић
Смели планинар (Милорад Павић, „Друго тело“)
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Драгана Цукић
Инверзија и парадокс као стилски поступци у „Унутрашњој страни ветра“ Милорада Павића
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Иван Негришорац
Прозорљиво око Милорада Павића
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Јасмина Михајловић
Живети за књижевност до последње струне свог ДНК
Пројекат Растко ПДФ

Јасмина Михајловић
Милорад Павић и Руси – историја једне љубави
Пројекат Растко
Сведок

Јелена Марићевић
Павић и филм

Јелена Марићевић
Prepoznavši voćku „KU“
O mitološkim izvorištima Hazarskog rečnika i Drugog tela Milorada Pavića

Jелена Марићевић
О БАРОКНОМ ОГЛЕД(АЛ)У: ЦРЊАНСКИ - ПАВИЋ

Јелена Марићевић
Две оштрице једног лабриса: Ниче – Павић 

Јелена Марићевић
БАРОК У БЕЛЕТРИСТИЧКОМ ОПУСУ МИЛОРАДА ПАВИЋА

Јелена Марићевић
ПОГЛЕД НА ПАВИЋЕВЕ ДРАМЕ КРОЗ АРИСТОТЕЛОВ ДУРБИН: БАРОК У ДРАМАМА МИЛОРАДА ПАВИЋА

Јелена Марићевић
ЈЕЗИЧКО ПАМЋЕЊЕ И ПЕСНИЧКИ ОБЛИК ПОЕЗИЈЕ МИЛОРАДА ПАВИЋА

Јелена Марићевић
ПАЛИМПСЕСТНИ ПОРТРЕТ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА: БОРИВОЈЕ МАРИНКОВИЋ – МИЛОРАД ПАВИЋ

Јелена Марићевић
ПАВЛЕ ЈУЛИНАЦ КАО СИМБОЛ СРПСКО-РУСКЕВЕЗЕ КОД ЦРЊАНСКОГ И ПАВИЋА

Јелена Марићевић
Плава џамија Милорада Павића као облик књижевног сећања на Проклету авлију Иве Андрића

Јелена Марићевић
Суботичка догађања - Трибина Милорад Павић 17.11.2017.

Јелена Марићевић
Компаративна анализа Сеоба Милоша Црњанског и Хазарског речника Милорада Павића

Јелена Марићевић-Балаћ
ПТИЦЕ У Хазарском речнику МИЛОРАДА ПАВИЋА

Јован Делић
Вријеме и времена Милорада Павића
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Јован Делић
Прича и поента. О поенти у причама Милорада Павића
Пројекат Растко ПДФ

Јован Пејчић
Јединство српске националне књижевности Основи, вредности – трајање Пут Милорада Павића до Рађања нове српске књижевности

Кристијан Олаx
Говор на промоцији на Коларцу

Кристијан Олах
На један књижевни заборав 
у: Књижевник, часопис за књижевност, умјетност и културу, Х (33–34)/2013, стр. 242–245. (УДК82, ISSN 1512-9403)

Кристијан Олах
Бог и отелотворење књиге
Бог и отелотворење књиге: динамична међуусловљеност структуралне и семантичке равни романа Хазарски речник Милорада Павића “,
у: 
Српски језик , књижевност, уметност: зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28–29. X 2011), књ. 2, Бог, 2012,стр . 487–493.  (УДК 821.163.41-31.09 Pavić M.)

Кристијан Олах
Драма идентитета у Малом ноћном роману Милорада Павића
„Драма идентитета у Малом ноћном роману Милорада Павића“
у: Српска теологија данас 2013: Зборник радова петог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 14. децембра 2013, приредио Радомир В. Поповић, Православни богословски факултет – Институт за теолошка истраживања, Београд, 2014, стр. 581–601. (ISSN 2217–2491)

Кристијан Олах
Воштаница за Милорада Павића 
БлицБеоград, 7. септембар 2014, број 6311; Књига, бр. 299, III.

Кристијан Олах
Између мита и есхатона - Однос културе, цивилизације и Другог у делима Павића, Вонгара и Куција

Летопис Матице српске
Блок текстова о рецепцији дела Милорада Павића у Словачкој, Пољској, Шпанији, Португалији, Мексику, Јужној Кореји...
Новембар 2011, Књ. 488, св. 5

Љубомир Симовић
Књига „Гвоздена завеса“ Милорада Павића
Пројекат Растко ПДФ

Марко Тошовић
Два случаја Ениса Гарипија - Прилог магијској рецепцији Павићевог стваралаштва

Марина Ж. Канић
Обнова византијске духовности као потрага за идентитетом и слободом

Миливој Сребро
Картезијански дух и византијски „мајстор акробација“: Рецепција дела Милорада Павића у Француској
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Миливој Ненин
ХИМНА ПРИЈАТЕЉСТВУ ИЛИ НЕОБИЧНА ПРЕЋУТКИВАЊА
Писма Милорада Павића Боривоју Маринковићу

Милош Живковић
Црвени есеј
Црвени есеј

Михал Харпањ
Сликање чајем као интертекст романа
Пројекат Растко
Летопис Матице српске

Мирјана Ћирковић
Ко резбари Последњу причу: однос између аутора, књижевног лика и читаоца у Павићевој позној прози

Миро Вуксановић
Роман с правим младежом (Милорад Павић, „Вештачки младеж“)
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Миодраг Стојановић
Хомерски видици Милорада Павића
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Миленко Пајић
Зидари времена и ловци снова: О приповедачкој уметности Милорада Павића
Пројекат Растко

Мина М. Ђурић
Павићевско-Урошевићевска тетралогија – освојена целовитост

Милица Мустур
Немачке фасете Милорада Павића

Мирјана Д. Бојанић Ћирковић
Павићева теорија читања

Мирјана Д. Бојанић Ћирковић
Домети читалачке слободе у Павићевој поетици на примеру романа Уникат

Наташа Половина
Нека друга бесмртност (Милорад Павић, „Друго тело“)
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Персида Лазаревић ди Ђакомо
Рецепција дела Милорада Павића у Италији
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Петар Милошевић
О трик-роману – есеј и белешке
Пројекат Растко ПДФ

Петар Пијановић
Милорад Павић у еволутивном луку српске прозе
Пројекат Растко ПДФ

Радосав Пушић
Језик као смисао и бесмисао пута: Дело Милорада Павића у НР Кини
Пројекат растко ПДФ
Летопис Матице српске

Радослав Ераковић
Милорад Павић као читалац Милована Видаковића
Пројекат Растко ПДФ

Радован Поповић
Мала прича о великом писцу
Пројекат Растко ПДФ

Радован Бели Марковић
Милораду Павићу рачанско удивленије
Пројекат Растко ПДФ

Сава Дамјанов
Милорад Павић (1929—2009): Откривање прошлости — откровење будућности
Пројекат Растко ПДФ

Сава Дамјанов
Павићев лавиринт
Пројекат Растко ПДФ

Сава Дамјанов
In memoriam
летопис Матице српске

Сава Дамјанов
Павић: Откривање прошлости – откровење будућности
Округли сто о стваралаштву Милорада Павића, у оквиру 45. Кочићевог збора у Бања Луци, 27. августа 2010.
Пројекат Растко

Сава Дамјанов (интервју)
Милорад Павић, Писати са радошћу да се може волети то што се пише 

Сава Бабић
Роман? Антологија? Савремена светска прича? (Милорад Павић, „Позориште од хартије“)
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Сава Бабић
Преплет, укрштај и комплементарност: година Милорада Павића
Пројекат Растко ПДФ

Сања Бошковић
Пародија као облик мишљења у савременој књижевности: Поетички приступи Џојса, Жида, Мана и Павића
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Славко Гордић
Чудесно у закриљу стварног (Милорад Павић, „Вештачки младеж“)
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Слободан Рогић
Предговор Зборнику радова „Павићеви палимпсести“
Пројекат Растко ПДФ

Светозар Кољевић
Ходочашће Атанасија Свилара
Пројекат Растко ПДФ

Сергеј Мешчерјаков
Рецепција стваралаштва Милорада Павића у Русији
Пројекат Растко ПДФ
Летопис Матице српске

Силвија Новак-Бајцар
Знаци питања. Проза Милорада Павића у светлу њене постмодернистичке рецепције
Пројекат Растко ПДФ

Слободан Рељић
„Смрт Милорада Павића“ није одабрала добар дан

Сцена - часопис за позоришну уметност
Павић у Пољској (о позоришној представи Деца снова)

Александар Пејчић
Драмски речник Милорада Павића – три интерактивне драме + весела игра, Књижевна историја. 2011; 43(143-144):181-197.

Часлав Манчић
Речник речника – Смиљка Васић: Хазарски речник Милорада Павића – Фреквенцијски речник – полазне основе новије српске прозе, књига ИИ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд + Институт за педагошка истраживања, Београд, 1998. Зборник Матице српске за славистику. 2000; (58-59):243-245.
Еспри - чланак

Јоланта Ђуба
Хазарски речник Милорада Павића као текст културе. Српски језик – студије српске и словенске. 2004; 9(1-2):605-613

Марина Шимак
Ако је време вечно присутно…

Маријана Терић
Фантастика у роману Унутрашња страна ветра Милорада Павића

Милица Мустур
Kritička recepcija Milorada Pavića na nemačkom govornom području (текст на немачком)

Невена Варница
Павић – о Павићу, по Павићу – Петар Пијановић: Павић, Филип Вишњић Београд, 1998. Зборник Матице српске за књижевност и језик. 2000; 48(2-3):595-599.006; (31):133-144.

Оливера Радуловић
Хазарски речник у контексту српске средњовековне књижевности. Књижевност и језик. 2006; 53(3-4):279-289

Сећање на Павића
Комеморативни скуп у САНУ посвећен делу Милорада Павића
Политика

Војислав А. Јовановић
Хазарски речник – многострука читања једног текста или кострукција/деконструкција књижевног дела, Књижевност, бр. 1-2, 1997, стр. 280-285

Ханс Роберт Јаус
Разговор религија. Или: The Last Things Before The Last

Душан Живковић
Исламски извори у Хазарском речнику Милорада Павића

Душан Живковић
Религија, историја и фикција у роману Унутрашња страна ветра Милорада Павића

Душан Живковић
Преображаји поетичких и наративних модела криминалистичких романа у Имену руже Умберта Ека и Хазарског речника Милорада Павића

Душан Живковић
Значај Хазарског речника у контексту светске књижевности

Душан Живковић
„Састављање Адамовог тела на земљи у Џојсовом Уликсу и Павићевом Хазарском речнику",  Наслеђе, бр. 43, Крагујевац,  2019.  57-72, (ISSN 1820-1768, УДК 821.111-31.09 Joyce J. 821.163.41-31.09 Pavić M.)  

Душан Живковић
"Утицај херметизма на енцклопедијску парадигму Хазарског речника" 

Бранко Вранеш

Хазарска полемика Милорада Павића и Мирослава Пантића
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019

Слободан Владушић
ПАВИЋ И ДОБРА ДРЖАВА,  Печат; 30. април 2021, бр.663
Изворни текста можете прочитати овде

 

ЕНГЛЕСКИ

Andrew Wachtel
Andrew Wachtel on Milorad Pavic’s and Ivo Andric’s views of Yugoslavia

Christopher Hawtree
Milorad Pavic: Author of the experimental novel ‘Dictionary of the Khazars’

David Clayton  Horstman
Fragments : history and religious traditions in Milorad Pavic’s Dictionary of the Khazars

Dragana Rajkov
Reception of the works of Milorad Pavić in english-speaking countries

Giuliana Perco
If on a Winter’s Night, Wandering Through a Lanscape Painted with Tea… Milorad Pavic, Italo Calvino, and the Construction of the Reader
Link

Hayles, N. Katherine
Corporeal Anxiety in Dictionary of the Khazars: What Books Talk About in the Late Age of Print When They Talk About Losing Their Bodies: Modern Fiction Studies 43.3, Fall 1997. (Technocriticism and Hypernarrative Special Issue).

Isidora Gordić
Europe in Pavić’s Writing box

Ivan Cvetanović
THE SEARCH FOR THE MYTHICAL STATE OF INNOCENCE: THE MYTHOPOEIC DIMENSION IN THE NOVEL DICTIONARY OF THE KHAZARS BY MILORAD PAVIC

Jasmina Mihajlović
Landscape Painted with Tea as a Ecological Novel

Lance Olsen
Architecture of possibility: reading Milorad Pavic reading

Mitsuyoshi Numano
Milorad Pavić: Crossing over the Boundaries of Three Religions

Nick Montfort
Notes on Reading Dictionary of the Khazars by Milorad Paviç, Notes by Nick Montfort for Interactive and Non-Linear Narrative

Róbert Túri
The Second Body. A Pious Novel

Roman Katsman
Anthropoetic Gesture: A Key to Milorad Pavić’s Poetics (Landscape Painted With Tea)

Teemu Ikonen
Alphabetical order in translation: Milorad Pavić’s Dictionary of the Khazars Literary Encyclopedia. A User’s Manual, History Cybertext yearbook 2006 – Ergodic Histories

Танасис, Лалас
Милорад Павић, Солун, 1997, 1-30 стр.

Dušan Živković
„SPATIO-TEMPORAL METAPHORS IN DICTIONARY OF THE KHAZARS BY MILORAD PAVIĆ", Ricerche slavistiche: rivistà dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", SAPIENZA" UNIVERSITÀ DI ROMA, DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI,AMERICANI E INTERCULTURALI, Roma,  Italia, 341-366 .  VOL. 2 (LXII) 2019 (ISSN 0391-4127).

 

РУСКИ

А.И. Демина
Византийская концепция знака в романе Милорада Павича „Хазарский словарь“

А.В. Лазарева
Гипертекстовые связи в различных функциональных стилях

Е.Е.Пронина
Последний из хазар: словарь Милорада Павича

Интервью с Наталья Эдуардовнa Микеладзе
Пейзаж, нарисованный Павичем

Кира Буренина
Уходит целый мир

Nikita Suprunčuk
Eщe один словарь Милорада Павича / Ešče odin slovar’ Milorada Paviča – Vasić S.: Hazarski rečnik Milorada Pavića – Frekvencijski rečnik

Юрий Нечипоренко
Памяти Павича

Ю.В. Никонов
Нелокальность во времени в прозе Милорада Павича

Душан Живковић
„Природа и значение исследования творчества Милорада Павича профессором Дамьяновым" Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия, Т. 4, № 4, 2018. стр. 30- 38.  DOI: 10.18413/2408-932X-2018-4-4-0-3, ISSN 2408-932X  impact factorRSCI - РИНЦ 2018: 0,063,


УКРАЈИНСКИ

Алла Татаренко
Рецепція творчості Милорада Павича в Україні
Projekat Rastko

Алла Татаренко
Мілорад Павич як читач Умберто Еко

Алла Татаренко
Розвиток стратегії гіпертекстуальності у творчості Мілорада Павича (на прикладі роману “Дамаскин”)

Алла Татаренко
Чарівник Павич
Link

Алла Татаренко
У пошуках другого тіла роману Про новий твір Милорада Павича
Пројекат Растко
ЛИТАКЦЕНТ

Зоряна Гук
Постмодерністська інтерпретація міфу про Геро і Леандра у романі Мілорада Павича “Внутрішня сторона вітру”
Пројекат Растко

Зоряна Гук
Постмодерністські експерименти у „Хозарському словнику “ Милорада Павича
Пројекат Растко

Зоряна Гук
Елементи постмодерної поетики у “Хозарському словнику” Милорада Павича

Зоряна Гук
Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Мілорада Павича

Зоряна Гук
Роман Мілорада Павича “Краєвид, мальований чаєм” як постмодерний кросворд [“Landscape painted with tea” by Milorad Pavić as a postmodernist crossword] // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 40. Ч.І. – С. 204-211. 

Марія Мазур
Час і простір в оповіданнях Милорада Павича та Горана Петровича
Пројекат Растко

Мілош Євтич
Розмови з Павичем

О.Бульвінська
Перший письменник третього тисячоліття, або Милорад Павич і гіпертекст, Всесвітня література та культура, 2003,  № 12, С. 28-32 

О.Буряк
Оповідання Милорада Павича „Скляний равлик“ в контексті осмислення теоретико-методологічних проблем постмодернізму, Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2008, № 2, 19-22

О.Ніколаєва
Стильові домінанти бароко в постмодерністському романі М. Павича „Хозарський словник“, Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2005, N1, С. 44-47

Ольга Мацюпа
Дунай як часо-просторова міфологема в оповіданнях М. Павича
Пројекат Растко

Юлія Білоног
Інтерактивність у авторсько-читацькій комунікації “по-павичівськи” (на матеріалі романної творчості М. Павича)
Пројекат Растко

Юрій Іванович Ковбасенко
Архіпелаг „Павич“, острів „Дамаскин“

Сергій Курбатов
«Хазарський словник» мого дитинства: пам’яті Мілорада Павича
Пројекат Растко 

Іван Лучук
Палімпсести: мистецтво поетичне у віршах Мілорада Павича та Василя Стуса
Пројекат Растко

Іван Лучук
Поетична іпостась Мілорада Павича Сучасність. 2009,  № 9,  С. 14-15. Рубрики: Письменники–Сербія, ХХ – ХХІ ст.

Ф. Штейнбук
Пам’ятаючи про самого себе: Тілесно-міметична складова у текстових стратегіях сучасної літератури

Катеринa Глушаєвa
Простір сну в романі Мілорада Павича «Хазарський словник»

 

ФРАНЦУСКИ

DOSSIER SPÉCIAL
Le premier écrivain du XXIe siècle : Milorad Pavić

Antonio Werli
Portrait de Pavić suivi d’un „Autoportrait“ – Hommage à Milorad Pavić (1929-2009) par Antonio Werli

Boris Lazić
LE MONTAGE DANS LE DICTIONNAIRE KHAZAR DE MILORAD PAVIĆ : ENTRE LITTERATURE DE L’ETRANGEISATION ET RECHERCHE DE LA NOUVELLE INTEGRALITE

Edgar Reichmann
Mythes et réalité de la Khazarie Le Monde, 15 novembre 2002.

Jacob Rogozinski
La fin de l’unité yougoslave et la littérature : à propos du Dictionnaire Khazar de Milorad Pavic, Esprit, mai 1999, p. 53-60.

Magessa O’Reilly
Subversion du rythme : Le roman anti-linéaire Études littéraires, vol. 29, n° 1, 1996, p. 95-103.

Milivoj Srebro
La littérature serbe avant et après la chute du mur de Berlin
ПДФ

Sanja Bošković
Les éléments du folklore slave dans la littérature contemporaine serbe : Milorad Pavić : le Dictionnaire khazar Revue d’Etudes slaves, fasc. 2-3, 2002-2003, p. 353-363.

Sanja Bošković
LE DICTIONNAIRE KHAZAR
OU L'ICONOGRAPHIE ÉCLECTIQUE DE PAVIĆ

Ala Tatarenko
LE POSTMODERNISME SERBE ET SON CONTEXTE EUROPÉEN

 

НЕМАЧКИ

Milica Mustur
Die kritische Rezeption von Milorad Pavić im deutschsprachigen Raum. Dissertation, Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät BetreuerIn: Bachleitner, Norbert, Wien, 2015, 417 str.

 

ШПАНСКИ

Ana Urrutia
Viajes literarios: recorridos por Jazaria y Panonia
ПДФ

Pablo Escandón Montenegro
Internet, una invención literaria 

Jelena Bašević
Erotismo en Diccionario jázaro de Milorad Pavic 

 

МАЂАРСКИ

Bertrand Westphal
Két mai regény a kazár birodalomról (превод на мађарски)

Janos Banyai
„Franz Kafka kivegzo-masina“, avagy mitosznyomok elbeszelhetosege Hungarológiai közlemények. 2001; 33(2):7-15.
ПДФ

 

ВИЈЕТНАМСКИ

Bảo Linh Dương
Từ điển Khazar và những đóng góp của Milorad Pavic

 

РУМУНСКИ

Diana Coman
Unele reflecţii asupra operei lui ghenadie ciobanu „Ateh sau revelaţiile prinţesei Khazare”
ПДФ

Virđinija Popović
Postmodernismul în literatura română şi Dicţionarul Khazar de Milorad Pavić: Una dintre primele opere postmoderne sârbeşti. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad. 2006; (31):133-144.
СЦИНДЕКС

Peici Gordana-Nicoleta
KHAZAR PALIMPSEST – THE SUBVERSION OF THE HISTORIOGRAPHIC
SPEECH
JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES

 ПОРТУГАЛСКИ

Raquel Wandelli
Reconstituição do corpo nas narrativas hipertextuais
ПДФ

Raquel Wandelli
Fragmentar para tecer, a dinâmica de reconstituição do corpo-livro

 

ЧЕШКИ

Štěpán Kučera
…a kosti házet za hlavu
Slovník podle Milorada Paviče

Милорад Павић: Krajina maľovaná čajom

ХИНДИ

Malayalam (Indija)

Doktorska disertacija u Indiji: Anu Sundev, "Intertextual and Hypertextual Interactions: Textual Conjunctures in the Select Works of Umberto Eco and Milorad Pavic", University  of Kerala (India), 2018.