Биографија и књиге

jm008

Аутор: Владимир Татаревић
Creative Commons Attribution new iconАуторство - Дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, као и прерада оригинала, под условом да се наведе име аутора

Јасмина Михајловић је рођена у Нишу, Србија. Писац је и књижевни критичар. Дипломирала је 1987. године на Филолошком факултету у Београду — Група за југословенске књижевности и општу књижевност. Од 1987. предавала је књижевност у средњим школама у Београду; 1989-1991. сарадник је Института за књижевност и уметност у Београду на пројекту „Српска књижевна критика“, а од 1991. до августа 1999. била је директор Савета за промовисање српске културе у свету, при Светској српској заједници са седиштем у Женеви. Њен муж је био књижевник Милорад Павић.

WP 20150526 12 07 37 ProАутор: Стефано Бисаки, Тбилиси, Грузија
Creative Commons Attribution new icon
Ауторство - Дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, као и прерада оригинала, под условом да се наведе име аутора

Од 1999. у статусу је слободног уметника. Члан је Српског књижевног друштва. Изабрана је за почасног члана кијевског научног часописа "Мова та історія" („Language and History“, scientific journal). Писала је колумне за часописе „Лиса“, „Град“, „Јасмин“, Базар“, „Fame“, „Она“. Учествовала на бројним књижевним вечерима и предавањима у земљи и широм света.

Приређивач је изабраних и сабраних дела Милорада Павића, његов је биограф и библиограф. Од Павићеве смрти тестаментарни је наследник његових ауторских права и старатељ „Легата Милорада Павића“ чији је оснивач Скупштина града Београда. Текстови су јој превођени на енглески, руски, грчки, украјински, словеначки, азерски, грузијски и кинески језик.

Јасмина Михајловић као белетриста негује еклектички жанр путописно-епистоларне прозе с примесама антрополошког есеја и приватне исповести, који се чита с напетошћу трилера, хорорa и велике љубавне приче.

Аутор је следећих дела:

КЊИГЕ

 1. Досадна књига, Сваштара - Београд, Дерета, 2019, 2020.
 2. На обали Хазарског мора - Лагуна,, 2014.
 3. Путна колекција – Београд, Алнари, 2008.
 4. Љубав са речником непознатог – Нови Сад, Љубитељи књиге, 2006, 2007(2).
 5. Париски пољубац . Роман – Нови Сад, Љубитељи књиге, 2007(2); Београд , Завод за уџбенике, 2010.
 6. Љубавни роман у две приче (са Милорадом Павићем) – Београд, Чигоја, 2004.
 7. Љубав без тајни – Београд, Дерета, 2005.
 8. Путни албум – Београд, Дерета, 2004, 2005, 2006.
 9. Две которске приче (са М. Павићем) – Београд, Дерета, 1998, 2005
 10. Приватна колекција – Београд, Дерета, 2000, 2001, 2004, 2005.
 11. Прича о души и телу. Слојеви и значења у прози Милорада Павића. – Београд, Просвета, 1992, 191 стр.

КЊИГЕ - ПРЕВОДИ

 

Научни рад (избор)

1. Живети за књижевност до последње струне свог ДНК, (2010) у: Дамјанов Сава [ур.] Павићеви палимпсести, Бајина Башта: Фондација Рачанска Баштинa
Пројекат Растко ПДФ

2. Милорад Павић и Руси – историја једне љубави
Пројекат Растко
Сведок

3. Landscape Painted with Tea as a Ecological Novel. (У књизи The Review of Contemporary Fiction, Dalkey Archive Pr, Vol. 18, No. 2, Summer 1998)

4. Milorad Pavic and Hyperfiction
(У књизи: The Review of Contemporary Fiction, Vol. 18, No. 2, Summer 1998)

5. Прилог за библиографију Милорада Павића. – (У књизи) „Анахорет у Њујорку“, Сабрана дела Милорада Павића, књ. 7, Београд, Просвета, 1990; стр. 231-305 /Сепаратно издање: 1991/.

6. Милорад Павић редовни члан САНУ. (Биографија и библиографија Милорада Павића), Годишњак Српске академије наука и уметности за 1991. годину, књ. XCVIII, Београд, САНУ; стр. 401-449. (Сепаратно издање, Београд, САНУ, 1992).

7. Прича о души и телу. Слојеви и значења у прози Милорада Павића. – Београд, Просвета, 1992, 191 стр.

8. Био-библиографија Милорада Павића. – (У књизи) „Анахорет у Њујорку“, Сабрана дела Милорада Павића, књ. 9, Београд, Драганић, 1996, стр. 165-418. (Садржај: Биографија М. Павића, попис свих књига М. Павића, оригинали на српском; преводи; хронолошки сређена литература о М. Павићу 1952-1995). (Сепаратно издање: 1997)

Антологије (избор)

1. Антологија приповедака српских књижевница , избор Рајко Лукач , Zepter Book World, Београд, 2002.

2. Угриз страсти (приче еротске фантастике) , уредио Павле Зелић , Друштво љубитеља фантастике „Лазар Комарчић“, Београд, 2007.

Награде и признања

1. „Деретина књига године“ у 2004, за књигу Путни албум