Галерија - Јасмина Михајловић

Ауторство - Дозвољено умножавање, дистрибуција
и јавно саопштавање дела,
као и прерада оригинала, под условом да се наведе име аутора